Meldinger sendt etter 1. februar 2023.

På meldinger sendt inn etter 1. februar 2023 skal stikkledning utføres av Lede eller en av entrepenørene Laugstol, Laje eller Nettpartner. Klikk her for å få informasjon om dette.

Meldinger sendt før 1. februar 2023

Stikkledningsoppgaver som ikke er utført innen 01.09.2024 vil bli overført til entreprenør.

Sikre at tilkobling av installasjoner utføres uten personskade eller skade på materiell og utstyr, og at tilkobling skjer i henhold til Ledes standard krav til utførelse.

Prekvalifiserte installatører kan kun tilkoble stikkledninger til isolerte kabelskap. Tilkobling til uisolerte kabelskap, luftnett og nettstasjoner skal utføres av Ledes personell. 

Driftssentralen skal varsles ved spenningssetting av nye stikkledninger på telefon 35 90 23 90.

Stikkledning skal utføres i henhold til REN 4100 (PDF, 12MB). I kabelgrøft skal det benyttes 110mm rør, men det kan unntaksvis benyttes 75mm rør der forholdene gjør det nødvendig. 

Det skal tas bilde av grøft før igjenfylling fra skap/mast/kveil (JPG, 290KB)og fra kundetilknytningspunkt (JPG, 521KB)som viser kabelretning og forlegningsmåte.

Bilde av kabelskap (JPG, 137KB) skal vise hele skapet med skapnummer på døra og merking av list og kabel. Det kan legges ved flere bilder ved behov.

Produktpakker for stikkabel

Produktpakkene 1, 2 og 3 suppleres med grunnpris (handling, trommel, retur, avfallssortering) for kabel, kabelrør og jordtråd. Kabel, kabelrør, jordtråd og legging/trekking av kabel angis pr meter. Se video utfylling av produktpakker.

Pris på pakkene er beskrevet i egen oversikt. Kjøring er inkludert i pakkene. Dersom utført arbeid eller dokumentasjon er mangelfull kan pris på utført tjeneste bli redusert (fratrekkspakke 99).

Pris produkt- og tilleggspakker (PDF, 51KB).