Lede er en attraktiv arbeidsplass som tilbyr faglige utfordringer og utviklingsmuligheter i et spennende arbeidsmiljø med mange muligheter for mennesker med kompetanse og ambisjoner.

Kompetent, ansvarlig og nyskapende

For å ivareta samfunnsoppdraget vårt ser vi etter motiverte medarbeidere med evner til å gjøre en forskjell. Vi ønsker mennesker som identifiserer seg med verdiene våre, Kompetent Ansvarlig og Nyskapende, og som er villige til å ta ansvar for egen utvikling.

Gode og fleksible arbeidsordninger

Mennesker er Ledes viktigste ressurs. Vi har et godt arbeidsmiljø preget av høy trivsel, og vi skal oppnå null personskader.

Et godt liv handler om mer enn jobb. Derfor skal Ledes medarbeidere ha mulighet til å balansere arbeid og fritid. Lede har gode og fleksible arbeidsordninger.

  • Gode pensjonsordninger og AFP: En pensjonsordning som vil gi deg god pensjon og et livsvarig AFP-tillegg.
  • Foreldrepermisjon: Du får foreldrepermisjon med full lønn.
  • Forsikringsordninger: Forsikringsordninger som gir deg svært god økonomisk trygghet dersom uhellet er ute.
  • Livsfaseorientert personalpolitikk: Lede er fleksible og legger til rette for at du kan fokusere på det som betyr noe for deg akkurat nå.
  • Bedriftshytter: Lede har et bredt utvalg av hytter ved sjøen og på fjellet som er tilgjengelig for våre medarbeidere med familie.
  • Treningsavtaler: Gjennom avtaler med flere treningssenter får du rabatt på trening og kan få god hjelp til å finne den typen trening som akkurat du vil trives med.
  • IA-bedrift (Inkluderende Arbeidsliv): Lede er en IA-bedrift og det vil si at det settes mål som beskriver hvordan konsernet jobber med sykefraværet, tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne og gjennomføring av en livsfaseorientert personalpolitikk hvor avgangsalder er én av fasene.