Gromstul koblingsstasjon har tidligere i prosjektet gått under arbeidsnavnene "Kise transformatorstasjon" og "Kiseåsen koblingsstasjon", men har nå formelt fått navnet "Gromstul koblingsstasjon"

Skien kommune har regulert et areal på Gromstul, cirka ti kilometer fra Skien sentrum, til datasenterutvikling. Det er behov for strømforsyning til dette.

Arbeidet utføres etter bestilling fra kunde og er en del av forberedelsene for å kunne levere strøm til datasenter-utbygging på området.

Lede har fått godkjent konsesjon og miljø- transport- og anleggsplan (MTA-plan) og startet arbeidene våren 2023.

Kartutsnitt

Omfang:

  • En 132 kV-koblingsstasjon med doble, seksjonerbare samleskinner, klargjort for forsyning gjennom 12 kabelfelter.
  • Kontroll- og hjelpeanlegg i eget bygg.
  • Fire ledningsanlegg for innsløyfing av eksisterende nett.
  • Tilretteleggende arbeider for tilkobling av utgående høyspentkabler.

Fremdrift:

  • Oppstart april 2023
  • Grunnarbeid mai-august 2023
  • Stasjons- og ledningsarbeider september 2023 - februar 2025
  • Ferdigstillelse våren 2025