Hvordan skal strømproduksjonsanlegget til en plusskunde dokumenteres?