Strømproduksjon - Plusskunde

Her finner du informasjon som gjelder produksjonsanlegg og hvilke krav som stilles til disse. 

Det skilles mellom anlegg som leverer mer eller mindre enn 100 kW inn til nettet.