Flere boenheter på samme stikkledning eller adresse