Produktpakker jordtråd når kabelskap er forsynt fra luftnett