BoligFleks 

Delprosjektet BoligFleks skal teste hvordan vi kan fordele strømforbruket bedre gjennom døgnet. Lykkes vi vil det bidra til mindre belastning på strømnettet, og bedre utnyttelse av strømforsyningen i fremtiden.

Skal ikke påvirke komforten 

Prosjektet skal teste utkobling av strømforbruk du kanskje ikke har behov for til en hver tid. Varmtvannstanken trenger nødvendigvis ikke alltid være på, og du tenger kanskje ikke å lade elbilen rett etter jobb?  

futurehome

Lede samarbeider med futurehome som leverer smarthusløsninger for styring av oppvarming, varmekabler, varmtvann og tilsvarende forbruk.Andre forbruksapparater, som f.eks. elbillading, vil være aktuelt å legge til i løsningen.

Illustrasjon av smarthus løsning i bolig

150 kunder deltar i StrømFleks 

Etter installasjon av Smarthusløsning, er formålet å gjennomføre utkoblinger til ulike tidspunkter av døgnet for å aktivere fleksibilitet, dvs å koble ut de fleksible enhetene når det er behov i strømnettet.  
 
Utkoblingsplanen skal gjennomføres to ganger daglig (formiddag og ettermiddag) med rullering. Hver enkelt utkobling har en varighet på maks 1 time, for å sikre at vi ikke reduserer din komfort.  

Utkoblingsplan hverdager:

Plan for utkobling

Utkoblingsplan helgedager:

Utkoblingsplan helger i Strømfleks 

Sett opp automatikk for gjeninnkobling

For å være helt sikker på at enhetene kobler seg inn igjen etter en utkobling, anbefaler vi at du setter opp automatikk for dette i Futurehome-appen. Her finner du forklaring til hvordan du gjør dette: 

Brukerveiledning automatikk for gjeninnkobling (PDF, 439KB)