Dedikerte målere blir sendt til installatør ca. en uke før forventet tilknytningsdato. Hvis anlegget er forsinket må dato endres på melding. 

Appen Elsmart Arbeidsordre (PDF, 963KB) skal benyttes ved montasje.  Åpne nettleser og gå til https://wo.elsmart.com

Ved målerbytte skal det tas bilde av måler før demontering (JPG, 93KB) som tydelig viser målernummer og målerstand.

Det skal tas tre bilder av ny måler og et av antenne. Et bilde av ferdig koblet måler uten deksel (JPG, 693KB) og et bilde av ferdig montert måler (JPG, 348KB) plombert og med samsvarserklæring. Det skal tas bilde av hele sikringsskapet (JPG, 201KB) som viser målerplasseringen. Så skal det tas bilde av ferdig montert antenne (JPG, 58KB)

Ordren skal avrapporteres snarest etter spenningssetting.

Ved problemer med avrapportering i appen, må arbeidsordren fylles ut i Elsmart og bilder legges ved. Kontakt oss på meldinger@lede.no og forklar problemet. Arbeidsorden blir da avrapportert av Lede.

Montering av direktekoblede målere utføres etter REN 4000, 4001 og 4003.