Skal måleren på hytta også byttes?

Ja, alle målere skal byttes. På hytter der sikringsskap/eksisterende måler er på utsiden trenger du ikke å være til stede. På hytter som har sikringsskap innendørs må du sørge for at montøren får tilgang. Dette kan skje enten ved at du selv er til stede eller gir andre fullmakt til å ta i mot montøren. Kontakt oss på 35518990 eller kundeservice@lede.no for å avtale tidspunkt. 

Ja, alle målere skal byttes. På hytter der sikringsskap/eksisterende måler er på utsiden trenger du ikke å være til stede. På hytter som har sikringsskap innendørs må du sørge for at montøren får tilgang. Dette kan skje enten ved at du selv er til stede eller gir andre fullmakt til å ta i mot montøren. Kontakt oss på 35518990 eller kundeservice@lede.no for å avtale tidspunkt.