Det finnes noen restriksjoner knyttet til bygging i nærhet av nettanlegg. Disse varierer avhengig av hva slags bygg og type nettanlegg det dreier seg om. Nettanlegg kan for eksempel være linjer som går i luft, kabler i bakken, kabelskap eller nettstasjoner.

Minsteavstand til nettanlegg

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har definert regler for hvilke minsteavstander man må forholde seg til for å ivareta sikkerhet til bygninger, offentlige plasser og lignende. Dette er absolutte begrensinger som i liten eller ingen grad kan fravikes.

Huseier anbefales å sende en e-post til kundeservice@lede.no, gjerne med en illustrasjon av bygget som skal føres opp, for å avklare om avstand er i henhold til gjeldende forskrifter.

Kostnader kan belastes huseier ved brudd på krav

Dersom et bygg er eller blir oppført for nær våre nettanlegg, kan huseier bli økonomisk ansvarlig for å rette opp i etterkant. Det gjelder for eksempel hvis et nettanlegg eller bygning må flyttes eller rives.

Det er laget en veileder som beskriver avstandskravene som gjelder nettanlegg. (PDF, 2MB)