Hvis vi har mobilnummeret ditt sender vi deg påminnelse på sms når det er tid for å lese av måleren. Du mottar en melding som du skal besvare med kun målerstand. Sms-påminnelsen vil komme fra et 16 sifret nummer som starter med 2258. Har du flere målere vil du motta en sms for hver måler.

På Min side kan du enkelt velge hvilket mobilnummer vi skal sende påminnelse til. Du kan også registrere målerstand på Min side. 

Avlesningen blir til timesforbruk

Når du registrerer en avlesning blir forbruket ditt omregnet til et timesforbruk for hele måneden. Det er Elhub som utfører beregningen og vi har ingen påvirkning på denne. Vi bruker timeforbruket for å regne ut nettleien. Dette gjøres ved at gjennomsnittet av dine tre høyeste døgnmakser plasserer deg inn i et kapasitetstrinn som bestemmer hvor mye du skal betale i kapasitetsledd på nettleien (tidligere fastbeløp).

Logg inn på din side på Elhub for å se hvordan timeverdiene fordeles. 

For at Elhub skal ha et godt grunnlag for å fordele forbruket ditt er det viktig at du leser av måleren jevnlig og aller helst den 1. i hver måned.

Hvorfor må man lese av?

Inntil du har fått måler med automatisk avlesning må du lese av selv for at fakturaen skal bli korrekt. Uten måleravlesning vet ikke Elhub hvor mye strøm du har brukt og må da beregne et forbruk. På fakturaen fremkommer dette som "stipulert". Har du glemt å lese av en måned vil forbruket justere seg ved neste innsending av måleravlesning. Glemmer du å lese av over tid kan dette medføre store avvik. Vår anbefaling er derfor å lese av hver gang du får påminnelse fra oss.