Din strømleverandør ordner alt for deg når du skal flytte eller endre avtalen. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra. 

Du finner oversikt over strømleverandører og avtaler på strompris.no. 

Hvorfor kan ikke Lede ordne dette for meg? 

I 2019 ble det innført nye regler for bestilling og oppsigelse av strøm/nettleie. Endringene kom som følge av innføring av Elhub. Det er strømleverandørene som skal utføre oppgaver knyttet til flytting og endring av strømabonnement, samt svare på spørsmål om faktura, forbruk og priser.

Ta kontakt med strømleverandøren din når du: 

  • Skal melde flytting, bestille eller si opp strømabonnement (herunder nettleie). Strømleverandøren registrerer endringene og melder fra til nettselskapet.

  • Ønsker en forklaring på fakturaen din (strøm/nettleie) og informasjon om priser og fakturert forbruk

  • Vil be om betalingsutsettelse

  • Skal melde fra om ny adresse for strømfaktura

Ta kontakt med Lede når du skal:

  • Melde fra om feil eller farlige forhold i strømnettet

  • Flytte strømledning/inntakskabel eller koble fra strømmen

  • Knytte nybygg til strømnettet

  • Øke kapasiteten på det elektriske anlegget (bytte fra 1-fase til 3-fase)

  • Dersom du ikke har en strømleverandør, men har leveringspliktig strøm fra Lede, er det oss du skal kontakte vedrørende flytting og fakturaspørsmål. Skal du flytte kan du melde dette via Min side, så slipper du å stø i kø til kundeservice. 

Min side