Nettleie

Nettleie betaler du til Lede for å være tilknyttet strømnettet og få "fraktet" strømmen hjem til deg. Det er vi som fakturerer nettleien, men mange strømleverandører sender felles faktura på nettleie og strøm slik at kunden kun får én faktura å forholde seg til. Hvis du får felles faktura er et strømleverandøren du skal kontakte hvis du har spørsmål om fakturaen.

Strøm og leveringsplikt

I tillegg til nettleien, kjøper du strøm fra den strømleverandøren du ønsker. Du kan sammenligne ulike priser på forbrukerrådets side strompris.no. Hvis du ikke har avtale med en strømleverandør får du noe som kalles leveringspliktig strøm fra Lede. Leveringspliktig strøm er en midlertidig ordning og er dyrere enn en vanlig strømavtale.

Strømstøtte

Strømstøtte beregnes etter gjeldende satser og regler og trekkes fra på nettleiefakturaen hver måned. Hvis strømstøtten overstiger nettleiebeløpet slik at du har penger til gode skjer følgende:

  • Hvis du har felles faktura på nettleie og strøm trekkes tilgodebeløpet fra på strømfakturaen.
  • Hvis du får egen faktura på nettleie fra oss vil vi utbetale tilgodebeløpet til din konto. Dette skjer på fakturaens forfallsdato. Du kan endre hvilket kontonummer vi utbetaler til på Min side.

Slik sender vi fakturaen

Vi bruker eFaktura hvis du har takket ja til eFaktura i nettbanken din. Hvis ikke du har eFaktura kan vi sende fakturaen til din digitale postkasse, per e-post eller post. 

Avtalegiro

Med Avtalegiro trekkes fakturabeløpet automatisk fra din konto på forfallsdato. Avtalegiro oppretter du i nettbanken din, eller ved å kontakte banken din.

Betalingsutsettelse

Hvis du trenger betalingsutsettelse må du kontakte den som har sendt deg fakturaen. Hvis du har fått nettleiefaktura direkte fra oss kan du be om betalingsutsettelse på Min side.

Betaling fra utlandet

Når du betaler fra utlandet trenger du disse opplysningene:

  • Kontonummer: 8150 16 42150
  • IBAN: NO5181501642150
  • SWIFT: DABANO22