Ledes viktigste oppgave er å levere sikker strømforsyning. Vi jobber kontinuerlig med forebyggende vedlikehold av strømnettet for å redusere risikoen for strømbrudd. I tillegg fjerner vi jevnlig vegetasjon langs strømlinjene som kan være en risiko for at strømbrudd skal oppstå. Allikevel vil vi aldri klare å sikre oss helt mot at feil oppstår.

Vår driftsentral og feilmeldingstelefon er døgnbemannet og vi har alltid montører på vakt som raskt rykker ut når noe skjer. 

Gode beredskapsplaner sikrer at vi har tilgang på ekstra mannskap og utstyr når ekstremsituasjoner og større strømbrudd oppstår. Vi følger nøye med på værmeldinger og kaller inn ekstra mannskap, både ute og inne, hvis vi forventer en værsituasjon som kan medføre mye feil og strømbrudd.

Større feil og farlige forhold prioriteres

Noen ganger er det mange feil og strømbrudd på en gang. Vi vil da prioritere å rette feil som berører mange kunder og sikre farlige forhold. 

Sikkerheten er viktigst

Våre montører er vant med å jobbe i alle slags værforhold og i krevende terreng. Sikkerheten for våre mannskaper har allikevel høyeste prioritet og noen ganger må vi avvente en ekstremværsituasjon før vi kan fortsette arbeidet med å rette feil.