Byggestrøm brukes gjerne i en bygge- eller anleggsperiode inntil den permanente installasjon i bygget eller anlegget kan tilknyttes det ordinære strømnettet. For å få byggestrøm trenger du et byggestrømskap som tilbys av utleiefirmaer eller elektroinstallatører.

Kontakt prekvalifisert installatør for byggestrøm

All tilknytning av byggestrømskap (mindre eller lik 80 ampere) til Ledes strømnett skal foretas av prekvalifisert installatør. Dette er elektroinstallatører som har avtale med Lede og er godkjent for å montere strømmålere ute hos kunder. De fleste elektroinstallatører i vårt område er prekvalifiserte.

Før tilknytning må installatøren sende inn søknad om nettilknytning og få denne godkjent før tilknytningen foretas.

Egne regler for byggestrøm større enn 80A

Byggestrømskap og midlertidige anlegg større enn 80 ampere skal tilknyttes av Lede etter melding fra elektroinstallatør.

Les mer om byggestrøm for store anlegg