Rammeverket er utviklet etter forhandlinger mellom ulike grupper – næringsliv, fagbevegelse, organisasjoner og forskningsmiljøer. Norske myndigheter har i mange år støttet GRIs arbeid med å utvikle felles internasjonale standarder for samfunnsansvarsrapportering, og anbefaler rapportering etter GRI.

Forut for rapporteringen er det gjennomført en materialitetsanalyse for å bestemme hvilke forhold som er av størst betydning for selskapet og selskapets interessenter (eiere, ansatte, lokalmiljøer,
miljøvernorganisasjoner, lokalt næringsliv m. fl.). Denne analysen ligger til grunn for rapporteringen.

GRI-indeks 2021

GRI-indeks 2020

GRI-indeks 2019

GRI-indeks 2018

GRI-indeks 2017