Hva kreves det innsyn i?

Jeg ønsker innsyn i personopplysninger som er registrert hos dere om:
 
Jeg ønsker innsyn som:
 
 
 
 
 

Jeg ønsker innsyn i:

  • Alle opplysninger: Alle opplysninger som er lagret i alle systemer, registre og dokumenter. Vær oppmerksom på at dette kan blir svært omfattende. Dersom du egentlig er ute etter innsyn i noe spesifikt anbefaler vi at du kun ber om det i første omgang.
  • Innsamlede opplysninger: Hvilke typer personopplysninger som er samlet inn (f.eks. navn, adresse, bilder, helseopplysninger)
  • Opplysninger som spesifisert: Opplysninger som spesifiseres nedenfor (f.eks. innenfor en bestemt tidsperiode opplysninger er lagret i et spesielt system eller lignende).
Jeg ønsker innsyn i:
 
 

Jeg ønsker informasjon om følgende:

  • Formål: Hva er formålet med innsamlingen og behandlingen av personopplysningene?
  • Utlevering: Vil virksomheten utlevere opplysningne til andre og hvem er i såfall mottakerne? Dersom virksomheten er utenfor EØS eller en internasjonal organisasjon hvilke garantier finnes for personvernet?
  • Lagring: Hvor lenge lagrer virksomheten opplysningene? Dersom det ikke er mulig å komme med en endelig lagringstid - hva avgjør hvor lenge opplysningene lagres?
  • Rettigheter: Hvilke rettigheter har den som er registrert knyttet til retting, sletting, begrensning, klagebehandling, eller til å protestere mot behandlingen?
  • Innsamling: Dersom ikke opplysningene er samlet inn fra den registrerte selv - hvor der de samlet inn fra?
  • Automatisert system: Tar virksomheten automatiserte individuelle avgjørelser? og i så fall hvilken logikk ligger bak og hvilke følger kan det ha?
Huk av for det du ønsker innsyn i: