For å få installert en større hovedsikring må du kontakte en installatør. Installatøren vil vurdere effektforbruket ditt og sende nødvendig informasjon til Lede. Nettselskapet vurderer strømnettet i ditt område, samt din eksisterende tilknytning til nettet. I noen tilfeller må du betale et anleggsbidrag for økningen. Les mer om anleggsbidrag her.

Vanligvis tar det ca 20 virkedager før installatøren får tilbakemelding fra oss og svar på om du får anleggsbidrag. Arbeidet kan først starte når henvendelsen er godkjent og det eventuelle anleggsbidraget er betalt. Ved større endringer i tilknytningen (eks middels til større næringsbygg og/eller utfordrende nettkvalitet) kan det gå inntil 6 måneder før henvendelsen er ferdig behandlet. Les mer om tilknytning til større anlegg her. 

Har du kun 1 fase anlegg i dag og ønsker 3 fase? 

Å endre fra 1 fase till 3 fase har samme fremgangsmåte som å øke hovedsikringen. I tillegg må kanskje sikringsskapet og inntakskabelen din byttes ut. Avhengig av situasjonen bytter nettselskapet luftstrekk, kobler siste fasen til luftnettet, eller monterer den siste sikringen i kabelskapet. Installatør vil bestille ny måler fra Lede. Her vil det ofte bli et anleggsbidrag.