Det lokale eltilsyn (DLE) er en del av det offentlige tilsynsapparatet og er faglig underlagt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), men hører inn under Lede økonomisk og administrativ.

Eltilsyn og informasjon om elsikkerhet

DLE gjennomfører tilsyn i private hjem og virksomheter i Vestfold, Grenland og Hjartdal. I tillegg til å utføre tilsyn, driver DLE aktivt informasjonsarbeid og besvarer henvendelser fra publikum, elektrobransjen og andre næringsvirksomheter om bruk av elektrisitet og elektrisk utstyr. Herunder ligger det også oppfølging av meldinger fra publikum om forhold som kan være forskriftsstridige eller bekymringsmverdige.

Henvendelser relatert til gjennomføring av tilsyn, endring av avtale, kommentar/uttalelser til forhåndsvarsel rettes til DLE i Lede.

Kontaktinformasjon

Det lokale eltilsyn (DLE)
Lede
Postboks 80
3901 PORSGRUNN

E-post: dle@lede.no 
Telefon: +47 33 41 34 00