Elektronisk rettemelding åpnes fra https://minside.lede.no/issafe/login.do

Installatørvirksomheten må ha status Aktiv/Dispensasjon i Elvirksomhetsregisteret for å ha tilgang. Det skal opprettes personlige brukere for alle som bruker løsningen, se Brukerveiledning for faglig ansvarlig.

Nye installatørvirksomheter må ta kontakt på dle@lede.no for registrering. 

Brukerveiledning for faglig ansvarlig (PDF, 1MB)

Brukerveiledning for montør (PDF, 987KB)

Informasjon om taushetserklæring og personvern (PDF, 40KB)

Tilbakemelding på isolasjonsmotstands-måling kreves ikke fra installatør med unntak av der verdien er for lav. Dette vil da være et eget punkt i tilsynsrapporten.

TIPS & TRIKS

  • Det må opprettes egne brukere for alle som skal benytte løsningen.
  • Om det tastes feil passord ved innlogging flere ganger vil du få beskjed at "Denne bruker-kontoen er låst". Konto er da låst i 10 minutter før den åpnes automatisk igjen.
  • Hvis du ønsker å benytte løsningen for arkivering av utførte saker må du ikke klikke på «koble fra» knappen.
  • Les informasjon om taushetserklæring og personvern. (PDF, 40KB)
  • Det er mulig for FA og saksbehandler å hurtigkopiere tekst som montør har skrevet under hvert funn. Trykk på kommentarteksten som montør har skrevet, så vil denne dukke opp i kommentarfeltet. Teksten kan redigeres før man klikke på knappen "Rettet".

NB! Tekst i kommentarfelt per funn er synlig for kunde og andre. Det er viktig at kommentarer som legges inn er saklige og passende for et offentlig dokument som dette er. Diskusjoner som ikke trenger å dokumenteres i rapporten bør tas per telefon eller e-post. Kommentarer skrevet av montør er ikke synlig for kunde i rapport, kun tekst som er fra FA eller saksbehandler.