Utredningen (KSU) er et viktig element når NVE vurderer konsesjonssøknader for nye prosjekter i regionalnettet. Utredningen er å betrakte som et tidsbilde i en kontinuerlig prosess. Nettutbygginger som ikke er nevnt i utredningen vil derfor også kunne bli aktuelle.

Hovedrapport KSU Vestfold og Telemark 2022 - 2041. (PDF, 1MB)

Les mer om kraftsystemutredninger hos NVE.