Du finner fullstendig informasjon om dine rettigheter på Datatilsynets nettside.  Nedenfor presenteres de mest sentrale rettighetene og hvordan du går frem for å benytte deg av dem. 

  • Rett til innsyn i egne personopplysninger. Du kan når som helst be om innsyn i hvilke personopplysninger Lede har registrert om deg. Du kan be om innsyn ved å fylle ut dette skjemaet.
  • Rett til å korrigere personopplysninger. Du kan be om at opplysningene om deg korrigeres dersom de ikke er riktige eller ufullstendige. 
  • Rett til sletting. I enkelte tilfeller kan du kreve at vi sletter dine personopplysninger. Vi kan likevel ikke slette personopplysninger som vi er lovpålagte å behandle.