Regler for forbruksavgift:

 • Privat - og næringskunder betaler generelt full avgiftssats. Se pris på www.skattetaten.no
 • Bedrifter med næringskode 5 - 33 (SN2007) kan ha krav på redusert avgiftssats.
  Nærmere informasjon om næringskoder kan hentes hos Statistisk sentralbyrå.
 • Redusert avgiftssats gjelder bare for forbruk som benyttes til selve produksjonsprosessen
 • Benyttes forbruk både til administrasjon og produksjon skal det betales full avgiftssats dersom administrasjonsdelen utgjør 80 % eller mer av totalt areal
 • For rene administrasjonsbygg skal det betales full forbruksavgiftssats
 • Når samme virksomhet har flere næringskoder, som dels faller innenfor og dels utenfor avgiftssatsen, skal det foretas en fordeling av kraftforbruket (antall kWh/år)
 • Dersom energiuttaket brukes av andre enn den nettleieavtalen er registrert på (for eksempel utleie næringsbygg eller eiendomsselskap) må forbruket fordeles per virksomhet. Egenerklæringen må dokumentere firmaopplysninger, herunder organisasjonsnummer, næringskode og forholdsmessig forbruk
 • Dersom virksomheten er registrert med feil næringskode (r) må kunden selv kontakte Brønnøysundsregistrene for endring
 • Tilbakebetaling av forbruksavgift følger normal foreldelsesfrist på 3 år. Etterfakturering skjer i henhold til Skattebetalingsloven §12-1

Enkelte virksomheter får fullt fritak. Disse er:

 • Veksthusnæringen. Egen dokumentasjon må fremlegges.
 • Kjemisk produksjon, elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske prosesser. Egen dokumentasjon må fremlegges.
 • Bedrifter som er med i godkjente energieffektiviseringsprogram fra NVE. Bekreftelse fra NVE må sendes inn

Kundens plikter ved endringer:

 • Det er kundens plikt å melde umiddelbart til Lede om forhold som endrer rettigheter til reduksjon/fritak fra forbruksavgift. Send informasjon til Kundeservice@lede.no 
 • Kunden er selv ansvarlig  overfor Skatteetaten å betale korrekt avgiftssats
 • Kunden må bekrefte skriftlig til Lede at deres virksomhet kan ha krav på reduksjon/fritak fra forbruksavgift

Hvis din bedrift er berettighet til og ønsker å søke om reduksjon eller fritak fra forbruksavgiften kan du kontakte oss på kundeservice@lede.no for å få tilsendt link til søknad.