Installatør sender nødvendige meldinger til Lede via Elsmart. Dette gjelder blant annet for følgende typer arbeid:

  • Tilknytning av nye elektriske anlegg for bolig eller fritidsbolig i eksisterende boligfelt
  • Endringer i elektriske anlegg for bolig eller fritidsbolig. For eksempel endring av størrelse for hovedsikring (eks tilpasning for elbil eller effektkrevende apparater)
  • Nytt målepunkt i eksisterende installasjon (f.eks. hybelleilighet)
  • Arbeid i målepunkt (f.eks. nytt sikringsskap)
  • Sammenkobling av anlegg

Behandlingstid hos Lede er inntil 30 dager fra bestilling foreligger. 

Informasjon om større og mellomstore tilknytninger, samt søknadsskjema på det finner du her: