Med tilknytning og tiltak i mindre anlegg menes

  • Tilknytning av nye bygg i eksisterende boligfelt
  • Endringer i elektriske anlegg i eksisterende bygg 
  • Endringer i kapasitet i eksisterende tilknytninger (større hovedsikringer)
  • Oppsett av elbilladere
  • Tilknytning av solcelleanlegg

Dersom henvendelse utløser større tiltak så eskaleres saken til prosessen for mellomstore tilknytninger og vil ha lenger saksbehandlingstid.

Elektroinstallatør sender nødvendig melding til Lede via Elsmart. Behandlingstid hos Lede er inntil 30 dager fra melding foreligger. For å redusere behandlingstiden oppfordrer vi til å fylle inn all relevant informasjon i meldingen.