Jeg ønsker å flytte kabelskap eller nettstasjon, hva gjør jeg?