Jeg ønsker å flytte måleren i boligen min, hva gjør jeg?