Regjeringen innfører kompensasjonsordning for høye strømpriser. Husholdninger får deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien.