Energi er fremtidens satsingsområde. Verden trenger mer ny fornybar energi og energibransjen trenger ny arbeidskraft. 

Lærlinger som prater sammen

Lærlinger hos Lede

Som lærling i Lede vil du som energimontør lærling jobbe med elektrisk energi fra den blir produsert på en kraftstasjon til den når frem til forbrukeren. Energimontørens jobb er å bygge og vedlikeholde elnett, rette feil, reparere linjer, kabler og transformatorer. 

Spennende arbeidsoppgaver og god oppfølging

Hva kan vi tilby deg som lærling?

  • Spennende og varierte arbeidsoppgaver i en av samfunnets viktigste bransjer.
  • Muligheter for lærlingplass flere steder i Telemark og Vestfold.
  • Oppfølging fra egen veileder i læretiden.
  • En arbeidsgiver med HMS som satsingsområde.
  • Lønn i henhold til tariff, i tillegg til ordnede lønns-, arbeids- og forsikringsvilkår.

Hva kan et fagbrev bety for deg?

  • Du får en fagutdanning som gir deg mulighet til å arbeide med fornybar energi.
  • Du har gode muligheter for fast jobb etter læretiden.
  • Med fagbrev står du sterkt i arbeidsmarkedet. Om du senere vil gå videre har du et godt utgangspunkt for videre utdanning.

Opptakskrav: For å søke lærlingplass i Lede må du ha bestått eksamen fra elektrofag i videregående skole.

Lede annonserer inntak av lærlinger hvert år i januar under "Ledige stillinger", med oppstart påfølgende høst.