Hva er forutsetning for å være en bidragsyter i en avtale?