Hva er forutsetning for å være en deltager i en avtale?