Tidlig dialog med nettselskapet for å sikre kapasitet i strømnettet er nøkkelen til økt elektrifisering av samfunnet. Lede vil være en aktiv partner i det grønne skiftet. Les mer om hva nettselskapet kan bidra med.