Hva gjør jeg for å registrere måleravlesning for flere kundeummer?