Jeg har bedt om påminnelse om måleravlesning via sms, men får det ikke. Hvorfor?

Postboks 80
3901 Porsgrunn
Org.nr 979 422 679