Fornybar energi er i vinden som aldri før. Det blir stadig vanligere å se solcellepanel montert på vanlige boliger. Vindgeneratorer og små vannkraftverk er ikke fullt så vanlige, men plusskunder kan bruke alle disse energiformene til å produsere sin egen strøm.

Kort fortalt kan plusskunder produsere sin egen strøm og selge den strømmen man ikke bruker til en strømleverandør. 

Solcelleanlegg som er større enn 800Wp er pliktig å melde til nettselskapet.

Det er ikke behov for egen avtale med Lede. Generelle avtaler fra Energi Norge for forbruker- og næringskunder inkluderer også produksjonsanlegg/Plusskundeanlegg. 

Installatører må følge Ledes krav for tilknytning når strømproduksjonsanlegget skal kobles til strømnettet.

Større produksjonsanlegg

Dersom produksjonen er så stor at du leverer mer enn 100 kW ut på nettet, er du ikke lenger en plusskunde, men går over på en annen type avtale som prosument eller innmatingskunde.

Deling av overskuddsproduksjon

Privatpersoner, bedrifter eller organisasjoner som har installert solcellepaneler, vindturbiner eller andre fornybare energikilder på sine eiendommer kan dele sin overskuddsstrøm med andre kunder på samme gårds- og bruksnummer.

Forskriftsendringen som tredde i kraft 1. oktober 2023 gjør at nettkunder på samme eiendom nå kan slippe nettleie og avgifter for forbruk av strøm de selv produserer og er spesielt aktuell for borettslag, flermannsboliger og næringsbygg.

For å registrere deling av overskuddsstrøm, må eier av produksjonsanlegg (Bidragsyter) kontakte Lede.

Etter forespørselen fra kunde vil Lede gjøre skjema for registrering tilgjengelig på min side, www.lede.no.

Klikk her for spørsmål og svar om deling av overskuddsproduksjon

Klikk her for å lese mer om disse avtalene og muligheten for å dele overskuddsproduksjon med andre kunder på samme gårds- og bruksnummer.