Fornybar energi er i vinden som aldri før. Det blir stadig vanligere å se solcellepanel montert på vanlige boliger. Vindgeneratorer og små vannkraftverk er ikke fullt så vanlige, men plusskunder kan bruke alle disse energiformene til å produsere sin egen strøm.

Kort fortalt kan plusskunder produsere sin egen strøm og selge den strømmen man ikke bruker til en strømleverandør. 

Solcelleanlegg som er større enn 800Wp er pliktig å melde til nettselskapet.

Det er ikke behov for egen avtale med Lede. Generelle avtaler fra Energi Norge for forbruker- og næringskunder inkluderer også produksjonsanlegg/Plusskundeanlegg. 

Installatører må følge Ledes krav for tilknytning når strømproduksjonsanlegget skal kobles til strømnettet.