Elsikkerhet i skolen:

Undervisningsopplegget tar ca 2 timer og målet med undervisningen er å gi elevene grunnleggende kunnskap og riktige holdninger ved bruk av strøm. Undervisningen foregår på skolene.

Alle skoler med 6. og 9. klasser i Grenland, Vestfold og Hjartdal får tilbud om opplæring i elsikkerhet. Skolene må ta kontakt med oss på 33 41 34 00 eller skole@lede.no for påmelding innen fastsatt frist.

Tidspunkt for undervisning for 6.klasse er satt til medio august til medio desember og inneholder følgende:

  • Produksjon, overføring og omsetning av strøm
  • Sikker og fornuftig bruk av strøm i bolig
  • Brann forårsaket av strøm
  • Brannvern
  • Filmer
  • Kahoot

Tidspunkt for undervisning for 9.klasse er satt til medio januar til medio juni og inneholder i tillegg:

  • Hva man selv kan gjøre og hva man må benytte en elektroinstallatør til
  • Praktisk oppgave

Elsikkerhet for flyktninger, lag og foreninger

DLE tilbyr undervisning i elsikkerhet til nyankomne flyktninger, lag og foreninger som ønsker det. Opplæringen er gratis på lik linje med tilbudet i skolene. I tillegg til informasjon om elsikkerhet gis det informasjon om generelt kundeforhold til Lede. Tilbudet kan benyttes hele året. Ta kontakt på 33 41 34 00 eller skole@lede.no for avtale om tid og sted.