Kommunikasjonsteknologien mellom smartmålerne (AMS) og Skagerak er basert på radiosamband. Justervesenet og Statens Strålevern har godkjent og kvalitetssikret systemet.

- Dette er kortvarige og svake radiosignaler som sendes. Jeg er ikke kjent med at det er skadelig, sier Michael Rapp, prosjektleder for AMS i Skagerak Nett.

Går du oppover hovedgata i byen der du bor, er det trådløse rutere i hvert bygg. De aller fleste går med en smarttelefon i lomma. Radio- og TV-signaler summer gjennom lufta.

- De nye strømmålerne er en liten brikke i alt dette, sier Rapp.

En mobiltelefon sender ut betydelig sterkere signaler enn den nye smartmåleren.

- Vi skal bruke en kommunikasjonsteknologi som er kjent og som på mange områder har blitt en del av hverdagen allerede, lover han.

Michael Rapp sittende ved møteromsbord

Langt under grenseverdiene

Statens Strålevern slår selv fast at smarte strømmålere ikke gir farlig stråling.

- Radiosignaler fra smarte strømmålere er kortvarig og svak, og ikke helsefarlig, skriver de på sine egne nettsider.

De slår fast at eksponeringen fra senderne som brukes er svak, og at den avgir kun tusendeler av grenseverdien.

- Det er dermed ikke grunnlag for Strålevernet å pålegge netteiere å redusere en stråling fra smarte strømmålere, skriver de på hjemmesiden sin.

Les mer: Statens strålevern - Smarte straummålarar gir ikkje farleg stråling

Michael Rapp vil spille med åpne kort.

- Dette er ikke påstander, men teknisk korrekt og god informasjon, sier han.

Strenge krav for unntak

Selv om Strålevernet sier at strålingen de nye målerne avgir ikke er farlig, utelukker ikke Rapp at enkelte el-overfølsomme kan opplevde dette annerledes. De lover han å ivareta. Dersom du er el-overfølsom og fremlegger en legeattest på dette, kan du få dispensasjon som gjelder for din bolig. Som kunde vil du fortsatt motta den nye måleren, men uten kommunikasjonsmodulen.

- Da tar vi den ut, sier Rapp.

Han understreker at det ikke holder å si at du ikke vil ha den nye måleren, som er å betrakte som en del av Skagerak Netts anlegg. Du må ha dokumentasjon som viser hvorfor. At alle skal få smartmåler er ikke noe Skagerak har funnet på, dette er et tiltak som myndighetene har bestemt for å blant annet bidra til å oppnå klimamålene.

- Men vi har ingen planer om å komme med brekkjern på døra, lover Rapp.

Vil opptre ryddig

Skagerak har tilrettelagt for å håndtere disse utfordringene på en måte som forhåpentlig oppleves som ryddig og konstruktivt for dem det gjelder av kundene.

- Elektroniske signaler har blitt en del av hverdagen vår. De nye AMS-målerne er verken mer eller mindre skummelt enn andre hverdagslige ting rundt oss som avgir signaler.