Etter at den nye effektbaserte nettleien ble innført 1. juli har Lede fått på plass en tjeneste der kundene selv kan sette en grense for strømforbruket i en enkelttime, og få et varsel dersom de har brukt mer enn de har satt opp.

- Tjenesten er ment å være til hjelp for kunder som ønsker å følge med på strømforbruket sitt, og særlig de som ønsker å følge med for å unngå å få et dyrere kapasitetsledd på nettleien, forteller Tonje Svendsen Gunnestad i Lede.

Snitt av de tre høyeste timene

Kapasitetsleddet kan variere fra måned til måned. Det er snittet av forbruket de tre høyeste timene, tre ulike dager, som bestemmer hvor høy prisen blir. Dette snittet kalles månedsmaks.

Se størrelsene og prisene på kapasitetsleddet her

- Dersom du har brukt mye strøm i en måned  har du mulighet til å redusere kapasitetsleddet allerede neste måned dersom du klarer å redusere månedsmaksen. Da kan varslingstjenesten være kjekk. Den gir deg en tilbakemelding etter at du har hatt høyt forbruk, sier Gunnestad.

Gratis tjeneste

Varselet kommer dagen etter at forbruket har vært høyt. Årsaken til at det ikke kommer umiddelbart, er at målerverdiene for en dags forbruk samles inn fra alle kunder og først blir tilgjengelige på Min side påfølgende dag .

- Fordelen er at denne tjenesten er gratis. Det er mulig å kjøpe enheter som kobles til HAN-porten i strømmåleren som gjør det mulig å se forbruket i sanntid. Disse tilbys av flere strømleverandører og koster gjerne noen hundrelapper.

Gå til Min side her