På den 8000 kvadratmeter store tomta ved Torsbulia i Tørdal bygger Skagerak Nett landets første heldigitale trafostasjon. Prosjektet har en prislapp på 73 millioner kroner. 

– Tradisjonelt bygges trafostasjoner med releteknikk og kobberkabler, nå bygger vi med fiberoptikk og datasignaler, sier Skalleberg. 

Første spadetak ble tatt 1. juni 2019. Drøye året etter blir anlegget spenningssatt. 

– Vi har hatt en særdeles ambisiøs fremdriftsplan, sier prosjektlederen.

Først ute 

Det koster å være først ute med ny teknologi, og det er ressurskrevende å oppdatere sikkerhetsvurderinger og forskrifter i et digitalt skifte. Skagerak Nett tror den digitale satsningen vil gi gevinst, med tanke på både sikkerhet og økonomi. 

– Driften blir mer effektiv fordi anlegget kan styres sentralt. Feil kan rettes via eksterne systemer og det blir mindre oppmøtetid på anlegget, forteller Skalleberg. 

ABB Ability leverer det heldigitale kontrollsystemet til anlegget. I den opprinnelige planen var ikke trafostasjonen heldigital, men avgjørelsen ble tatt underveis. 

– En gøyal beslutning, sier Skalleberg. 

Mer kraft

Tørdal trafostasjon blir bygget som et resultat av økt kraftforsyning fra Nye Suvdøla Kraftverk, og økt hyttebygging i kommunen. Trafoen gir økt kapasitet og bedre leveringssikkerhet i Drangedal og Nissedal. Trafostasjon knyttes til «Brokkeledningene», kraftlinjer på regionalnettet som strekker seg fra Brokke i Setesdalen til Bolvik ved Herre. 

Utsettelse 

Etter planen skulle anlegget være i drift fra 1. mai. Nå har teknologileverandør ABB varslet en utsettelse. 
–  Ny dato er 19. juni. Dette er banebrytende ny teknologi som det tar tid å utvikle. Jeg har stor forståelse for denne utsettelsen, sier Skalleberg i Skagerak Nett.