Som det første nettselskapet i landet har Lede befart hele ledningsnettet i en kommune med droner. I løpet av noen novemberdager i 2020 fikk nettselskapet komplett oversikt over hele ledningsnettet i Hjartdal, sammen med droneoperatørene fra KVS Technologies.

Arbeidet ble en milepæl i Lede-sammenheng. 

– Vi satser fullt på droner framover, til mange forskjellige typer bruk, sier Gøytil. 

Droner er en samlebetegnelse på ubemannede luftfartøy som kan kontrolleres med fjernstyring eller fly autonomt ved hjelp av programvare, sensorer og GPS. Hos Lede er dronene også utstyrt med kamera som sikrer levende øyeblikksbilder fra master og linjenett. 

Fra to uker til to dager

Lede brukte også droner til befaring av hogst langs en 132 kilovolts regionalnettslinje mellom Hjartdal og Rød (i Skien) i januar. Hogsten var allerede gjennomført, deretter måtte strekket undersøkes. 

– Dette er et område vi normalt ville befart til fots for å se over, og det blir fort to-tre ukers jobb. Med droner bruker vi to dager, og da får vi rikelig med fotodokumentasjon i tillegg, sier Gøytil. 
Lede er det første nettselskapet i Norge som tar droner i bruk i så stor grad, uten samtidig støtte fra helikopter. 

Gode grunner

Gøytil har fire gode grunner til at droner gjør jobben bedre og tryggere enn helikopter og manuelt tilsyn: 

  • Forbedret dokumentasjon. 
  • Økt sikkerhet for eget mannskap og tredjepartsmannskap. 
  • Kutt i co2-utslipp da dronene går på strøm og ikke har utslipp fra drivstoff. 
  • Mindre støy slik at man unngår å skremme opp vilt og husdyr, som kan skje ved helikopterflyvning.

Nettselskapet bruker fremdeles helikopter til visse operasjoner. 

– Vi satser hele tiden på det beste verktøyet til vårt bruk, og velger det som passer vårt behov. Det er underordnet hvilket verktøy det er, men vi ser stadig flere fordeler med bruk av droner, nå som den teknologiske utviklingen ivaretar våre sikkerhetsbehov, sier han. 

Dronen som er brukt under linjebefaringen er ikke av den minste sorten. Fra vingetupp til vingetupp måler den 2,7 meter, og den veier 25 kilo. Nettselskapet har flere varianter i stallen. 

– Vi har også utstyrt mange av montørene våre med det vi kaller hanskeromsdroner. I flere situasjoner kan vi spare arbeidstimer på å sende ut en mann og en drone, framfor to mann. Dronene er helt klart et verktøy som er kommet for å bli, sier han. 

Dronegruppe

Lede har, i tillegg til en egen dronegruppe på 12 personer, utdannet en rekke energimontører til droneoperatører. 

– Flere må ta «dronelappen» for å ivareta arbeidsoppgavene sine. Vi skal hele tiden ivareta sikkerheten, og bruker den nyeste teknologien, sier Gøytil. 

Også til vanns har nettselskapet undervannsdroner, som i mange tilfeller kan erstatte dykkere. 

– Vi bruker droner til feilsøk i driftssituasjoner, til vedlikehold og planlegging, for å finne egnede tilkjørselsveger og mye annet. Det er et fantastisk verktøy, sier han.