Skagerak Nett er i gang med å forberede ankomsten til Bastø Electric i Horten. Før fergen settes i drift i januar må strømnettet oppgraderes slik at det er i stand til å lade opp batteriene på de 20 minuttene den ligger til kai.

- For å kunne levere nok strøm må vi bytte ut dagens transformator ved Semb transformatorstasjon med en som har nesten dobbelt så stor kapasitet, sier senioringeniør Svjetlana Pudar Jeftic hos Skagerak Nett.

Bilferge

Arbeidet krever mye planlegging, ikke minst siden det er oppimot ett års leveringstid på selve transformatoren. Arbeidet med å legge en 3,5 kilometer lang kabel fra Semb og ned til fergeleiet er i gang og i slutten av september skal den 60 tonn tunge transformatoren ankomme Horten.

Stiller tydelige krav til ladere med høy effekt

- Når det skal leveres mye strøm på så kort tid må vi sørge for at vi har tilstrekkelig kapasitet i nettet. Ladere som skal levere mye effekt er i tillegg en utfordring ved at de gir støy i nettet.

Jeftic betegner støyen som en form for forurensing av strømsignalet som i verste fall går ut over leveringskvaliteten og kan forstyrre lys og elektroniske apparater hos andre kunder. Hun beroliger samtid med at dette ikke vil bli noe problem i forbindelse med Bastø Electric.

- Dersom samfunnet skal elektrifiseres må vi kunne håndtere kraftige ladere. Derfor har vi satt noen tydelige krav til de ladesystemene som kobles til nettet vårt. Vi har hatt god dialog med Bastø Fosen slik at de har fått tilpasset seg alle våre krav. Vi er så sikre som vi kan være på at fergen ikke vil skape noen problemer for oss eller våre kunder.

Starter arbeidet i september

Den nye transformatoren som kommer til Semb er under bygging i Kroatia, og skal etter planen ankomme Horten den 27. september.

Mann i arbeidsklær i transformatorcelle.

- Den eksisterende transformatoren skal først kobles fra og flyttes over i nabocellen som står ledig. Der vil den inntil videre stå som en reservetransformator, forteller senioringeniør Svein Næss.

Det er satt av en drøy måned til arbeidet. 1. november skal den nye transformatoren være på plass. Opprinnelig skulle Bastø Electric settes inn i drift i januar 2021, men korona-pandemien har gjort at oppstarten er utsatt til april.

Formidabelt batteri

Bastø Electric får en formidabel batteripakke tilsvarende 100 e-Golfer og kommer til å lade med en effekt på 7200 kW. Til sammenligning regnes en 50 kW-lader som en hurtiglader for bil.

Når fergen settes i drift har Bastø-Fosen fem fartøy som trafikkerer Oslofjorden. I juni bestemte Bast-Fosen at også to av de eksisterende fergene skal bygges om til elektrisk drift, henholdsvis Bastø IV og Bastø VI. Det kommer også en lader i Moss slik at de tre fergene som til daglig trafikkerer strekningen vil være elektriske fra 2022.

Nettinvestering til 16 millioner kroner

Kostnadsrammen for Skagerak Nett er på cirka 16 millioner kroner, hvorav transformatoren utgjør 5 millioner kroner. Bastø-Fosen betaler en betydelig del av regningen gjennom anleggsbidrag.

Mann i arbeidsklær.