Ifølge Elbilforeningen er 1 av 10 personbiler i Norge rene elbiler. I tillegg kommer mange ladbare hybrider som gjør at mange "fyller tanken" hjemme via stikkontakten. Christian Werth i Det lokale eltilsynet (DLE) i Skagerak Nett opplever at mange ikke er klar risikoen ved hjemmelading.

- Dersom anlegget i boligen ikke er tilpasset et høyt effektuttak kan lading av elbil gi varmgang i anlegget. Du får ikke nødvendigvis brann med en gang, men over tid kan det være et problem.

Regler for faste ladeplasser

I 2014 kom det derfor regler som stiller krav til faste ladeplasser for elbil. For de aller fleste betyr det at man må gjøre noen tilpasninger av det elektriske anlegget.

- Det er mulig å lade via vanlig stikkontakt, men det krever at den forsynes fra en egen kurs med maksimalt 10 ampere sikring. I tillegg kreves det en jordfeilbryter av type B på kursen slik at det elektriske anlegget i boligen ikke blir forstyrret av støy fra ladesystemet.

Anbefaler egen ladeboks på veggen

Werth mener likevel at det i mange tilfeller vil være lurt å investere i en egen ladeboks, en såkalt Mode 3 "på-vegg-lader". Disse har innebygde sikkerhetsfunksjoner og mange kan styre ladingen etter variasjon i strømprisen eller mellom flere biler som skal lades.

- Uansett bør man kontakte en elektroinstallatør som tar en sjekk av hele det elektriske anlegget før de anbefaler en ladeløsning. Seriøse installatører kommer på befaring før de legger frem en løsning, poengterer han.

Ikke gå for fastpris

Tilsynsingeniøren er skeptisk til fastpristilbud som enkelte installatører opererer med. 

Elbil-lader koblet til bil.- Hvis installatørene tilbyr en ladeløsning til under 10 000 kroner, uten å ha vært på befaring, mener jeg de ikke gjør jobben sin.

- Vi ser av og til at folk med eldre elektriske anlegg får varmgang ved inntaket når de begynner med elbillading. Det dreier seg særlig om boliger med skrusikringer på inntaket. Det er også en risiko for varmgang i koblingspunkter dersom man ikke har dedikert kurs for lading, sier Werht.

Mange installerer ladere

Dersom man installerer en ladeboks på over 20 ampere ved 1-fase må det sendes en melding til Skagerak Nett, men det er installatøren som gjør dette for kunden. Meldingen sendes for å avdekke om det kan oppstå en skjevfordeling i nettet.

Antallet meldinger har skutt i været de siste årene. Bare i 2019 mottok Skagerak Nett nærmere 2000 meldinger knyttet til ladeinstallasjoner for elbil. 

God kapasitet i Skageraks nett

Siden Skagerak Nett har et sterkt nett de fleste steder er det bare unntaksvis at kundene ikke får tillatelse til å montere en 32 ampere-lader.

De kundene som får nei må betale for oppgraderingen selv om de likevel ønsker å installere en slik lader. De fleste vil velge den langt rimeligere løsningen å installere en lader på 20 ampere eller lavere.