Den 1. februar bytter Skagerak Nett AS navn til Lede AS. Navnebyttet kommer som følge av skjerpede regler som sier at nettselskaper ikke kan dele navn med mor- og søsterselskaper i samme konsern.

- Vi har valgt Lede som nytt navn på nettselskapet og synes det er et godt navn fordi det sier noe om hva selskapet gjør. Selskapet skal fortsatt være heleid av Skagerak Energi, men får et navn og en grafisk profil som skiller seg fra resten av konsernet, forteller konsernsjef Jens Bjørn Staff.

Skal skille monopol og konkurranse

Bakgrunnen for navnebyttet er myndighetenes ønske om å få lage et tydelig skille mellom monopolvirksomheten i nettselskapene og konkurranseutsatte markedsaktører, men de nye reglene går enda lenger enn tidligere.

- Skagerak Energi var tidlig ute da de for 20 år siden skilte ut strømsalgsvirksomheten og dannet Fjordkraft sammen med BKK og Statkraft. De nye reglene omfatter nettvirksomheten i konsernet, og for å ivareta de nye kravene bytter derfor Skagerak Nett navn til Lede, sier Staff.

"Alle" er kunder hos Lede

Lede har 207 000 nettkunder i Vestfold og Telemark, samt gamle Svelvik kommune i Viken. I disse områdene eier og drifter selskapet 17 000 kilometer med strømnett.

- Alle innbyggere og bedrifter i våre områder er direkte eller indirekte kunder hos oss. Når vi nå bytter navn tror vi det blir lettere å forstå vår rolle. Vår oppgave er å lede strømmen hjem til alle våre kunder, forteller administrerende direktør i Lede, Øivind Askvik.

- Det er myndighetene som krever at vi skifter navn, men det er samtidig viktig å huske at dette gjøres til kundenes beste for å tydeliggjøre skille mellom monopolvirksomheten og markedet og unngå at nettselskapene brukes av andre til å oppnå særlige fordeler, understreker Askvik.

Strengt regulert

Nettselskapene i Norge er monopolister som er underlagt streng offentlig regulering. Et viktig prinsipp er at de skal opptre nøytralt og ikke-diskriminerende. 

- Helt konkret er det forskriftsendringer som sier at nettselskaper med over 10 000 kunder ikke kan ha samme navn og logo som konsernet de er en del av. De kan fortsatt være en del av konsernet, men markedsføring og kommunikasjon skal skille seg tydelig fra resten av konsernet, forklarer Askvik.

Hjelp av lokale krefter

Skagerak Nett har brukt lokale krefter i prosessen med å utvikle nytt navn og profil.

- Vi har alliert oss med kommunikasjonsbyrået Metro Branding i Sandefjord. De har bred erfaring fra tilsvarende oppdrag og vi er kjempefornøyd med den jobben de har gjort for oss, slår Askvik fast.

Navneforslag fra egen medarbeider

Konsernsjef Jens Bjørn Staff forteller at det var en av de ansatte som kom opp med navnet.

- Vi inviterte alle våre medarbeidere til å komme med forslag på navn for nettselskapet og fikk inn godt over hundre ulike navn. I tillegg var det en rekke andre navn som ble utviklet i løpet av prosessen. Det er ekstra moro at vi endte med et forslag fra en av våre egne, sier han.