I Lede er det gjort en omfattende jobb med å forenkle arbeidsprosessene for montørene ute i felt. 

– Vi må etterleve bransjekrav og byggherreforskrifter, og har jobbet knallhardt for å forenkle jobben for folkene våre. Vi har lagt ned en stor jobb i å tilrettelegge slik at vi har mange verktøy i verktøykassa, det gir oss muligheten til å velge riktige verktøy til hver jobb, forteller Helse, miljø og sikkerhetsleder Bjørn Tore Spilde i Lede. 

– Dette medfører at vi jobber mye enklere enn før, vi bruker det som gir oss effekt ute, og slipper bunkevis med papirer, sier han. 

550 dager

Store deler av arbeidet ble gjort i 2019. Nå kan selskapet høste frukter av den store jobben som ble lagt ned: Lede har rundet 550 dager uten skader med fravær. 

– Det er ganske heftige tall, tatt i betraktning all den aktiviteten vi har i felt, i krevende forhold og i høyder, sier Spilde. 

Før de nye metodene ble innført var det i en ettårsperiode fra 2018-2019 seks personskader med fravær. Nå har ikke det skjedd siden september 2019. 

– Varmer

Mars brakte med seg snø, vind og regn, og rød beredskap i nettselskapet. Risikofylt arbeid i høye master kombinert dårlig vær, og et ønske om å sikre trygg strømforsyning til kundene, er grunn nok til å applaudere. 

– Vi hadde over 100 mann i sving, og klarte å jobbe så sikkert og prestere så bra som vi gjorde. Det varmer meg langt inn i hjerterota, sier HMS-lederen. 

– Vi har satt helse, miljø og sikkerhet i system. Vi sier at godt nok er godt nok – og det gir tydelige resultater, fortsetter Spilde. 

I alt vi gjør

Tett kontakt mellom ledelse, teamledere og montørene gir muligheter til å kommunisere enda bedre enn før. Dialogen er god og går raskt. 

– Hvis vi etterlever instrukser, prosedyrer og leveregler i «Grønn sone» jobber vi sikkert, sier Spilde. 

Teamleder Mads Tveit understreker at den gode dialogen og kameratsjekken er godt innarbeidet i alle montørens arbeidsoppgaver. 

– Vi passer på hverandre, kontrollsjekker og går over alt to ganger. Vi har gode kollegaer med sterkt fokus på sikkerhet, noe som går igjen i alt vi gjør, sier Tveit. 

Tallenes tale er klare: Selskapets korttids sykefravær er på 0,8 prosent. Langtids sykefravær er på snaue 2 prosent. 

– Det er også en god indikator på at folk trives i jobben, sier Spilde. 

Enormt mange krav

Arbeidet med å utvikle nye instrukser og rutiner er utført i samarbeid med bransjeveileder REN og andre nettselskaper. 

– Vi har enormt mange krav og forskrifter å forholde oss til, men må ikke drukne prosjektene våre i masse dokumentasjon. Derfor har vi ryddet mye av veien, og har fått en ny struktur arbeidet vårt. Alt som er utarbeidet skal stemme med jobben vi skal gjøre i felt, sier Spilde. 

Faste kvartalsmøter med eksterne samarbeidspartnere, og månedlige møter internt, gir kontinuitet i arbeidet og sikrer god HMS-styring for alle parter, også eksterne. 

Kort vei 

De seks teamlederne i Lede sørger for at veien er kort fra ledelse til mannskap. Den gode kontakten med montørene er avgjørende.  

– Vi har et risikofylt yrke med mye ansvar, og det er ekstremt viktig med sikkerhet. Alt det gode HMS-arbeidet som er gjort gir oss færre systemer å forholde oss til, sier teamleder Mads Tveit.

Energimontør Mats Aasland i Lede understreker at sikkerhet ligger i alt montørene gjør – og er noe av det første de får opplæring i når lærlingene kommer fra skolebenken. Forenklet risikostyring gir også økt trivsel. 

– Det er utrolig godt miljø i Lede, vi trives veldig godt og har sterkt fokus på arbeidsmiljø og sikkerhet. Rent praktisk begynner vi alltid med HMS før vi starter på en jobb, og det gir resultater på flere områder, sier han.