Det lokale eltilsyn (DLE) i Skagerak Nett har fått mye skryt de siste årene. Da Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennomførte tilsyn i fjor høst ble det ikke funnet avvik og Skageraks eltilsynsarbeid høstet godord.

Fordeler av å utføre tilsynsarbeidet selv

- Vi skiller oss nok litt ut. Vi er det eneste av de store nettselskapene som fortsatt utfører alle DLE-oppgavene i egen regi. Det er nok en modell som DSB liker, men vi mener at vi har store fordeler av å gjøre det på den måten, forteller avdelingsleder Pål Ofstad.

Da Skagerak Nett gjennomførte en benchmarking med flere andre nettselskaper for noen år tilbake kunne avdelingslederen fornøyd konstatere at de kom godt ut sammenlignet med De lokale eltilsynene i de andre selskapene.

- Vi mener den måten vi jobber på er kostnadseffektiv samtidig som vi utfører jobben med høy kvalitet, sier han.

Kvalitet like viktig som kostnader

At de driver kostnadseffektiv fant også DSB ut av da de for et par år siden undersøkte kostnadene de ulike nettselskapene har for å drive DLE. Kort fortalt kom Skagerak Nett best ut, selv om Ofstad ikke ønsker å fokusere for mye på det. Han er opptatt av at kvaliteten i arbeidet skal være god, for som han sier med et smil om munnen:

- Det er ikke så vanskelig å drive billig. Det er bare å ikke gjøre noe det, men DSB gir klare instrukser og føringer over hva som skal gjøres i løpet av året ut i fra antall kunder og virksomheter i vårt område.

Mange nettselskaper har de siste 10-15 årene satt ut deler av tilsynsvirksomheten til sakkyndige selskaper. Disse utfører så eltilsyn ute hos hele eller deler av kundemassen. Ofstad ser fordelene med å gjøre det selv.

- Vi samarbeider blant annet med driftssentralen med å plukke ut de områdene vi skal kontrollere. De kan ha opplysninger om områder hvor det har oppstått overspenning, for eksempel som følge av lynnedslag. Da kan vi gjøre flere kontroller i disse områdene. Det blir som regel godt mottatt av kundene, for da kan vi avdekke feil kundene selv ikke har oppdaget.

Ofstad forteller også at AMS-prosjektet i Skagerak Nett også har gjort at de har fått bedre oversikt over anlegg som bør kontrolleres. Motsatt har de også hjulpet AMS-prosjektet med å montere nye målere på hytter hvor de skal gjennomføre tilsyn.

Ingen avvik og gode tilbakemeldinger

At DSB er fornøyd med innsatsen vitner den skriftlige tilbakemeldingen fra tilsynet i november i fjor. Ingen avvik ble funnet og det vanker ros til mange kompetente tilsynsingeniører:

"Tilsynsingeniørene i Skagerak Nett er svært kompetente, og elsikkerhetsarbeidet som gjennomføres er av høy kvalitet."

Videre skriver de at: 

"DLE Skagerak ivaretar ansvaret som lokal tilsynsmyndighet og løser oppgavene på en meget tilfredsstillende måte."

- Det er nesten for mye av det gode, men det er veldig hyggelig. Samtidig er det alltid mulig å bli bedre. Vi har en god dialog med DSB i arbeidet med å utvikle oss videre, konkluderer Ofstad.