Det lokale eltilsyn (DLE) er en tilsynsenhet som jobber for å forhindre og redusere skader og ulykker forårsaket av elektrisitet. Vanligvis gjennomføres det tilsyn i privatboliger hvert 20. år.

DLE-ansvarlig i Mørenett Johan Veddegjerde forteller at grunntanken bak konseptet Elsikkerhetsdagen er at kunden selv skal være med å bli bevisst og ta et aktivt ansvar for den elektriske installasjonen i sitt hjem. Elsikkerhetsdagen har derfor laget en digital egenkontroll som sendes ut via SMS/e-post, 15. oktober hvert år. Denne egenkontrollen gjør at nettkundene enkelt kan kontrollere det elektriske anlegget i sin egen bolig. 

Årlig kampanje

15. oktober i år deltok over 21 000 husstander på Elsikkerhetsdagen. Ett av kontrollpunktene som skulle sjekkes var varmtvannsbereder og vaskemaskinens støpsel og kontakter for varmgang.

Varmgang er misfarging/brennmerke som oppstår på grunn av kontaktsvikt og dårlige forbindelser. Det er et faretegn som kan føre til brann, før eller senere. Hos 17 prosent av husstandene ble det funnet tegn til varmgang.

– Med andre ord har det blitt avverget 3 416 mulige branntilløp på Elsikkerhetsdagen, og det bare i form av varmgang, opplyser Veddegjerde.

Les også: Tok elsikkerhetssjekken - og vant! 

I tillegg ble det avdekket 475 jordfeilbrytere som ikke fungerte.

– En jordfeilbryter skal kutte strøm hvis det oppstår jordfeil. Jordfeil kan i verste fall føre til brann, og det er stor risiko for berøringsfare. Produsent av jordfeilbrytere- og jordfeilautomater sier i brukerveiledning at disse skal testes/vedlikeholdes minst en gang i året, noe elsikkerhetsdagen har lagt til rette for ved oppfordring og opplæring av hvordan dette skal gjøres, sier Joar Bø, DLE-ansvarlig i Lnett.

Tryggere hjem

Den digitale egenkontrollen avdekker ikke kun feil og mangler, men gir i tillegg gode tips og råd for å bedre elsikkerheten i hjemmet. 

Mørenett var først ute med å arrangere Elsikkerhetsdagen i 2021 – dette ble en suksess, noe som har ført til at i 2022 var alle nettselskapene i Møre og Romsdal med, i tillegg til to store nettselskaper i Sør-Norge -  Lede og Lnett.

I tillegg til å bidra til tryggere hjem, bygger også elsikkerhetsdagen renomméet ikke bare til DLE-bransjen, men også til nettselskapene. For at DLE skal lykkes er det essensielt at DLE tar eierskap til samfunnsoppdraget sitt, peker ut hvilken retning elsikkerhetsarbeidet skal ta og ser på hva man kan oppnå ved å tenke nytt og utradisjonelt for å oppnå mest mulig elsikkerhet. 

Avdekker feil og mangler

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er veldig fornøyd med initiativet Elsikkerhetsdagen. 

– Elsikkerhetsdagen 15. oktober 2022 ble gjennomført hos 11 DLE. Det var ulike arrangementer rundt i landet og resultatene fra denne aksjonen er overveldende og viser at egenkontrollen både avdekker feil og når mange med et viktig elsikkerhetsbudskap. Elsikkerhetsdagen er med på å forebygge branner med elektrisk årsak og eventuelt strømgjennomgang som ellers ikke ville blitt oppdaget på dette tidspunkt, sier Kristine Aarvold, sjefingeniør i DSB. 

Det å skape oppmerksomhet om elsikkerhet er en av de viktige oppgavene det lokale eltilsyn har og er med på å opprettholde den gode elsikkerheten vi har i Norge.

– Holdningsskapende arbeid om elsikkerhet er et viktig virkemiddel spesielt i den oppvoksende generasjon og vinklingen flere arrangementer hadde under Elsikkerhetsdagen 2022 fokuserte direkte på ungdom med tema de kunne kjenne seg igjen i, sier Aarvold. 

DSB oppfordrer DLE i alle nettselskaper til å bli med på Elsikkerhetsdagen de kommende årene.

– Vi håper og tror at neste år blir enda flere nettselskap med oss på Elsikkerhetsdagen. Det viser seg at tiltaket avdekker viktige feil som før eller senere hadde ført til skade eller brann. Elsikkerhetsdagen gjør hverdagen litt tryggere, fordi vi gjør det sammen, avslutter Christian Heyerdahl, DLE-ansvarlig i Lede.