25. og 26. oktober var Lede og Sintef vertskap for det internasjonale innovasjonsprosjektet eNeuron. Prosjektet skal utvikle verktøy for optimering av design og drift av ulike energibærere i lokale energisamfunn. Dette gjøres gjennom piloter i Portugal, Italia, Polen og Norge, i Norge representert ved Ledes forsknings- og utviklingsprosjekt Skagerak Energilab.

Fornøyd

Gjennom to dager fikk godt og vel 20 deltagere fra de fire landene en gjennomgang av status fra pilotene i de ulike landene. Signe Marie Oland og Mariona Zhuri ledet samlingen på vegne av Lede, og de var begge godt fornøyd med dagene.

Kvinne ved infoskjerm forklarer for gruppe.

- Behovet vi har for å utvikle strømnettet går på tvers av landegrensene. Vi må legge til rette for elektrifisering og utnytte strømnett og -produksjon. eNeuron samler kompetanse fra flere land i EU som har felles målsetning om å lære av hverandre og bidra til å løse våre felles utfordringer, forteller Mariona

Stadionlys med energi fra batteri

Deltagerne fikk også en omvisning og demonstrasjon av anlegget på Skagerak Arena. Demonstrasjonen viste hvordan forbrukstopper kan flates ut å trekke energi fra et energilager. Et jevnt forbruksmønster kan gi fordeler både til sluttkunder og nettselskap.

Flomlysene på arenaen er bare i bruk noen timer annenhver uke, men da bruker de så mye strøm at Odds ballklubb får en ekstra høy nettleie på grunn av høy effekt. Ved å hente strømmen fra batteriet i stedet for nettet reduserer de effektuttaket og nettleien.

- På Skagerak Arena har vår internasjonale gruppe hatt mulighet til å jobbe videre med oppdraget vårt omgitt av teknologi som representerer deler av løsningen. Dette inspirerer alle involverte, forteller Oland.

eNeuron er finansiert gjennom EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horizons 2020.

Gruppebilde foran solcellepaneler.