Hvert år ødelegges elektriske kabelskap av brøytebiler som rydder gater og parkeringsplasser for snø. De små skapene kan være lette å overse, men konsekvensene kan være alvorlige nok.

- I noen av skapene er innmaten uisolert. Dersom disse skapene blir kjørt i stykker kan det være farlig å komme i berøring med dem, forteller overmontør Stian Lunde Johansen.

Hold avstand og meld ifra!

Nettstasjon gjenbrøytet med snø/is.Den største frykten er at små barn som vil undersøke et påkjørt kabelskap nærmere. Regelen er å holde seg unna og kontakte Skagerak Nett dersom man oppdager et ødelagt skap.

- Hver vinter oppdager vi mellom fem og ti skap som er kjørt i stykker i forbindelse med brøyting, anslår vedlikeholdskoordinator Bjørgulf Schulz. 

"Brøytepinner" på utsatte skap

Han tror tallet kan være enda høyere, for når snøen smelter finner de gjerne også noen ødelagte skap som det kan være vrient å fastslå hva som har skjedd med. Sommerstid kan kabelskapene også være utsatt for slåmaskiner som utfører kantslått.

- Vi har 25 000 kabelskap i Vestfold og Telemark og vi er i ferd med å merke de som er mest utsatt ved brøyting med merkepinner. Det gjør skapene litt lettere å få øye på, spesielt når det er mye snø.

Våt snø blir til is

Det er sjelden at Skageraks nettstasjoner blir brøytet i stykker, selv om også det hender. At dører brøytes igjen er derimot svært vanlig. Det er særlig våt snø som er problemet.

- Vi utfører stort sett ikke befaringer etter at snøen er kommet. Da må vi ofte bruke spett og spade for å komme oss inn, men ved feilsituasjoner må vi som regel inn uansett. 

Noen steder brukes plassene rundt nettstasjonene som lagringsplass for snøen. Da holder det ikke med spett og spade.

- Hvis det ligger to og en halv meter snø foran inngangen må vi få tak i gravemaskin før vi kommer oss inn.

Oppfordring til brøytemannskapene

Både Schulz og Lunde Johansen forstår at brøytemannskapene har sine utfordringer, men har en innstendig oppfordring om at de tenker på hvor de legger snøen.

- De hjelper oss mye hvis de kan stille litt om på skjæret på maskinene sine når de nærmer seg våre anlegg. Hvis uhellet likevel skulle være ute er det viktig å tenke på sikkerheten og melde ifra til Skagerak Nett dersom et av våre anlegg blir skadet.

Kabelskap i kryss med litt snø.