Strømnettet må bygges for å håndtere det høyeste samtidige strømforbruket. Analyser viser at samtidig strømforbruk (effekt) øker mer enn selve energibehovet, og hvis denne trenden fortsetter, øker behovet for kostbare investeringer i strømnettet. For å få en bedre utnyttelse av eksisterende strømnett vedtok myndighetene at det skulle innføres ny modell for nettleie fra 1. juli 2022. 

Strømnettet er et spleiselag som betales av de som bruker strømnettet. Med den nye nettleiemodellen betaler kunder ut fra hvor mye strøm de bruker samtidig (effekt) i tillegg til hvor mye strøm som brukes. Dette gir en mer riktig fordeling av kostnader, der kunder med lavt strømforbruk betaler mindre og kunder med et effektkrevende strømforbruk betaler mer. Inntektene til nettselskapene er bestemt av myndighetene, noe som gjør at ny nettleiemodell ikke vil gi økte inntekter til nettselskapene.

Forskningsprosjektet "ForTa – Forbedret innføring av effekttariff", skal bidra til at ny kapasitetsbasert nettleie skal kunne innføres mest mulig riktig for kundene i strømnettet. Prosjektet ønsker å kartlegge hvilke endringer som forventes i strømforbruket til norske husholdninger. 

KLIKK FOR Å DELTA I UNDERSØKELSEN

All data vil bli behandlet konfidensielt, og resultatene vil ikke være sporbare til den enkelte husholdning.

Nettselskapet Lede AS er ansvarlig for prosjektet og analysene gjennomføres av SINTEF Energi.

Relevante spørsmål og svar i forbindelse med forskningsprosjektet finner du nedenfor.

Tusen takk for at du tar deg tid til å svare.

Svarfrist: 10. desember 2023