– Det bør være lav terskel for å visuelt inspisere eget og andres elektriske anlegg for mulige brannfarer, sier avdelingsleder for Det lokale Eltilsyn i Lede, Christian Heyerdahl.

Ta en digital egenkontroll

– Alle som eier eller bruker et elektrisk anlegg har ansvar for det, og bør ta en enkel egenkontroll av anlegget som kan avdekke mulige farer, sier avdelingsleder for Det lokale Eltilsyn (DLE) i nettselskapet Lede, Christian Heyerdahl. Han viser til de lokale resultatene i den nasjonale undersøkelsen Elsikkerhetsdagen

15. oktober hvert år oppfordres alle som eier et elektrisk anlegg om å gjennomføre en digital kontroll for å oppdage feil eller mangler. Under årets markering av Elsikkerhetsdagen ble 148 000 av Ledes nettkunder invitert til å gjennomføre en egenkontroll av sitt elektriske anlegg. I tillegg til å få oversikt over mulige farer ved elektriske anlegget, ble det trukket ut en vinner av en Apple IPad i deltakerpremie av de som sendte inn resultatet etter egenkontrollen. Årets vinner er Jan Arild Røed fra Færder, som ikke fant noen feil ved sitt anlegg. 

– Han har kun benyttet autorisert installatør og har gode rutiner på vedlikehold av eget elektrisk anlegg. Det er sannsynligvis en god årsak til at han ikke fant noen feil, sier Christian Heyerdahl.

Elsikkerhetskontrollen tar blant annet for seg lading av elbil, støpsel ved varmtvannstank, bruk av skjøteledninger og test av jordfeilbryter i sikringsskapet.

Alle svarene som ble sendt inn bruker DLE til en kartlegging av de hyppigste farer i hjemmet, for å kunne rette elsikkerhetsinformasjon mot de områdene der det trengs mest. 

Avdekket 728 mulige branner

Lede har over 200 000 nettkunder i Vestfold, Grenland, Hjartdal og Svelvik. Kundene kan velge å sende inn resultatene fra den digitale egenkontrollen til nettselskapet. Ut fra de innsendte resultatene viser det seg at flere hundre tegn til varmgang ble avdekket. Varmgang kan i verste fall føre til brann. 

Lede mottok 7484 resultater av gjennomført kontroll, av disse var det:

 • Antall varmtvannsberedere med støpsel med tegn til varmgang: 373
 • Antall støpsel på vaskemaskin el. med tegn til varmgang: 355
 • Antall testede jordfeilbrytere (av de som har): 3928
 • Antall jordfeilbrytere som ikke fungerte: 19
 • Antall som har overspenningsvern: 5333
 • Antall som tester røykvarslerne årlig: 7307
 • Antall elbileiere som lader i vanlig stikkontakt: 375
 • Antall elbileiere med ladeboks: 2819
 • Antall elbileiere som lader i ladestasjon utenfor hjemmet: 335
 • Antall skrusikringer: 279
 • Antall automatsikringer: 1823
 • Antall jordfeilautomater: 4332
 • Antall med kombinasjonssikringer: 1050
 • Antall som bruker skjøteledning til utstyr som trekker mye strøm: 294
 • Antall som rengjør avtrekksvifte på kjøkkenet jevnlig: 7102

Hele 728 meldte om tegn til varmgang på støpsel og/eller stikkontakt som tilhører tungt elektrisk utstyr som; varmtvannsbereder, vaskemaskin, tørketrommel og oppvaskmaskin. 

– Dersom man oppdager tegn til varmgang ved slikt utstyr, må utstyret frakobles og utbedres. Kontakt en autorisert elektriker om du er usikker, oppfordrer Heyerdahl. 

Elsikkerhetsgevinst

Undersøkelsen avdekket mange tegn til varmgang, og det er en seier for elsikkerheten, mener avdelingsleder Christian Heyerdahl. 

– Årets undersøkelse har gitt betydelig elsikkerhetsgevinst! Det bør være lav terskel for å visuelt inspisere eget og andres elektriske anlegg for mulige brannfarer. Ta gjerne en kikk hos andre familiemedlemmer, venner eller kolleger. Benytt deg gjerne av elsikkerhetsportalen på Ledes nettsider, sier Christian Heyerdahl i DLE. 

Sikker lading av elbil

Kjøpesentrene Farmandstredet i Tønsberg og Brotorvet i Bamble fikk besøk av DLE i Lede under markeringen av Elsikkerhetsdagen 15. oktober. 

–  De hyppigste spørsmålene vi får på stand handler om lading av el-kjøretøy og annet elektrisk utstyr. Vi deler ut mye informasjon som omtaler sikker lading, og vi anbefaler alle om å følge ladevettreglene som også ligger på Ledes Elsikkerhetsportal eller sikkerhverdag.no, sier Heyerdahl. 

Les også: Elbiler må ha eget ladepunkt